Följ

Besvara formulär (äldre stil, endast appen)

Det finns just nu två möjligheter för att registrera uppgifter i GetCompliant (läs mer om den nya designen). Artikeln berättar hur du registrerar uppgifter i den äldre stilen som du hittar i huvudmenyn under Gör - Formulär (äldre stil).  

För bästa upplevelse rekommenderas att vara uppkopplad till ett närverk eller datatrafik när du besvarar dina uppgifter. Det går att besvara dem i ett "offline"-läge, men det förutsätter att du har varit online åtminstone en gång för att logga in och ladda upp dina uppgifter, och en gång innan 23.59 för att svaren skall skickas.

 

1. Logga in på appen GetCompliant (iOS eller Android)

2. Klicka på huvudmenyn  längst uppe i vänstra hörnet 

3. Gå till rubriken GÖR och klicka därefter på Formulär (äldre stil)

4. Här ser du samtliga formulär som din användare har tillgång till. Sidan kan skilja sig lite mellan olika versioner av Android och iOS men allmänt så gäller detta: 

Vill du fortsätta på ett redan existerande formulär klickar du på formulärsnamnet (t.ex. Kundrunda). Du kommer då in på en sida med alla öppna och slutförda formulär av typen Kundrunda och väljer det du ska fortsätta på. Du kan enbart fortsätta på Öppna formulär.

Vill du starta ett nytt formulär klickar du på Starta nytt och väljer vilken formulärstyp du ska starta ett nytt formulär av. På några versioner klickar du först på formulärsnamnet och sedan på Starta nytt

På iOS-enheter kan du även klicka på +-tecknet framför formulären för att skapa ett nytt formulär.

5. Besvara uppgifterna med ett svar och eventuell kommentar samt bild. Kommentera och bifoga en bild innan du har valt svarsalternativ.

Om svarsalternativet är fördefinierat som en avvikelse så kommer ditt svar att stanna på er enhet tills ni har åtgärdat avvikelsen och du blir ombedd att förklara mer i en kommentar (läs mer via länken). 

6. När uppgiften är besvarad blir den gråmarkerad. Om du vill besvara uppgiften med ett nytt svar klickar du bara på uppgiften igen, Det går att ändra svaret hur många gånger du vill, ändra fram till att du har slutfört formuläret.

7. När du är klar kan du antingen lämna formuläret öppet eller slutföra det (stänga det för redigering).

 

Ska formuläret lämnas öppet så går du ut från formuläret genom att klicka på Tillbaka. På iOS-enheter finns en Tillbaka knapp i vänstra hörnet på displayed. På Android-enheter kan bakåt knappen  finnas som en fysisk knapp på telefonen eller på displayen. Alla ändringar sparas automatiskt. 

Ska formuläret slutföras klickar du på Slutför och bekräftar att du vill slutföra formuläret genom att klicka på Fortsätt.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk