Följ

Göra extraregistreringar

Artikeln berättar hur du kan göra extraregistreringar. En extraregistrering kan göras för att 

  • Dokumentera uppgifter mer än en gång under en dag (t.ex. varuleveranser)
  • Dokumentera en uppgift som inte ligger schemalagd under dagen/perioden man vill dokumentera den. 
  • Besvara en uppgift igen om man råkade trycka fel
  • Besvara förfallna uppgifter 

 

APPEN

Besvara om en uppgift som finns på uppgiftsidan

Besvara om en uppgift eller registrera fler svar i appen genom att klicka på uppgiften och sedan klicka på Besvara om. Du kan nu lägga till bilder, kommentarer eller svar på nytt. 

Alla svar lagras i historiken med tidpunkt uppgiften besvarades. Var det första svaret fel kan du t.ex. nämna detta i en kommentar. 

Notera att beteendet ovan gäller den nya designen. Använder du Uppgifter (äldre stil) för att registrera i appen följer du ungefär samma tillvägagångssätt som är beskrivet för webben. 

IMG_1883.PNG

 

 

Besvara en uppgift som inte ligger schemalagd eller uppgift som förfallit

Finns den uppgift du vill besvara inte på uppgiftssidan söker du efter uppgiften i Sökfältet genom att klicka på förstoringsglaset. 

1. Gå in på uppgiftssidan (Schemalagda uppgifter)

2. Klicka på förstoringsglaset 

 IMG_1905.PNG

3. Skriv in namnet på uppgiften

4. Du får nu en lista över de uppgifter som finns med det namnet och kan besvara uppgiften som vanligt

 
 IMG_1906.PNG


WEBBEN

Eftersom uppgiften inte kommer finnas under filtren Idag eller Kommande då den redan är besvarad alternativt inte finns schemalagd under perioden behöver man "hämta" uppgiften under filtret Alla. Detta filter ska inte användas för registreringar, men kan användas för att få en översikt över alla era uppgifter eller för att göra extraregistreringar. 

OBS! Använd inte filtret Alla för att registrera. Här syns alla era uppgifter, alltid. 

Screen_Shot_2017-03-31_at_16.25.19.png

1. Gå in på Uppgiftssidan och välj filtret Alla i menyn till vänster (på webben) eller längst upp på sidan

2. Filtrera vilka områden och moduler du vill se uppgifter för 

3. Du får nu upp alla uppgifter som finns i er egenkontroll för det valda området och den valda modulen. På webben ser du direkt under uppgiftsnamnet vilka dagar uppgifter dyker upp i er egenkontroll. I appen klickar du på uppgifter och trycker på "Infoknappen" för att få mer information. 

Tips! Använd knappen Fäll ihop listan i menyn till vänster för att enklare få överblick. 

4. Uppgiften besvaras sedan som vanligt. Den kommer inte att försvinna från sidan Alla, men den kommer att registreras i historiken. Detta går att upprepa så många gånger man önskar. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk