Följ

Ta fram alla avvikelser som registrerats på en eller flera enheter

För att se alla avvikelser under en längre period bakåt (både öppna och stängda) kan man skriva ut en rapport från Statussidan. Detta går endast att göra via webben. 

Alla öppna avvikelser går att se på Statussidan eller på Historiksidan både på webben och i appen. 

 

Schemalagda uppgifter

Screen_Shot_2017-05-29_at_10.48.11.png

Skriv ut en rapport på Statussidan

1. Gå till sidan Status - Uppgifter i huvudmenyn

2. Filtrera den information du vill ha i menyn till vänster. Du kan filtrera efter:

  • Enhetsgrupp typ / Enhetsgrupp / Välj enhet: Filtrera fram vad som skall visas på sidan (en eller flera enheter, beror på vilken / vilka som finns aktiverade på kontot)
  • Välj period: Välj önskat tidsintervall
  • Välj modul: Välj önskad modul som avvikelserna (uppgifterna) tillhör

3. Klicka Exportera registreringar

4.  Det finns nu en öppen Excel-fil med alla registreringar för vald enhet/enheter. (Valfritt: Radera de fält som inte skall vara med i rapporten för att få en enklare överblick. Klicka längst upp i fältet så att hela fältet markeras och klicka "radera/delete")

5. Genom att använda funktionen Filter i Excel går det att filtrera information enigt egna önskemål (sådant som t.ex. inte stöds i användargränssnittet). Markera alla övre rader där det står A, B, C o.s.v. och klicka på "filter" (val i excel) så går det sedan att använda funktionen i alla fält. Filtrera därefter enligt önskemål.

6. För att bara se avvikelser väljer väljs filtret "TRUE/SANT" under huvudrubriken ÄravvikelseFiltrera bort "Ej registrerad i tid" från svar för att inte se uppgifter som inte blivit registrerade i tid (Välj FALSE/FALSKT under ÄrSystemFörsening)

7.Listan visar nu öppna och stänga avvikelser för den valda tidsperioden bakåt i tiden, med information om vilka svar som angetts, när avvikelsen registrerades och av vem. 

 

Det går att filtrera ut ännu mer information, t.ex. att bara se avvikelser kopplad till en uppgift gå detta att filtrera under UppgiftFörälderNamn. 

 

Skriv ut en rapport på Historiksidan

Obs! Går endast att göra per vecka

1. Gå in på sidan Historik i huvudmenyn

2. Filtrera den information du vill ha i menyn till vänster. Du kan filtrera efter:

  • Modul: Välj önskad modul som avvikelserna (uppgifterna) tillhör
  • Visa enligt: Registreringsdag eller förfallodag
  • Filtrera uppgifter: Endast besvarade, Endast avvkelser, Endast förfallna

3. Klicka på Exportera

4. Du får nu en Excelrapport med vald information. Du kan välja att filtrera/radera kolumner enligt steg 4-7 ovan. 

 

Formulär

 

Skriv ut en rapport på Statussidan

1. Gå till sidan Status - Formulär i huvudmenyn

2. Filtrera den information du vill ha i menyn till vänster. Du kan filtrera efter:

  • Enhetsgrupp typ / Enhetsgrupp / Välj enhet: Filtrera fram vad som skall visas på sidan (en eller flera enheter, beror på vilken / vilka som finns aktiverade på kontot)
  • Välj period: Välj önskat tidsintervall
  • Välj formulär: Välj vilket formulär som avvikelserna (uppgifterna) tillhör

3. Klicka Exportera registreringar

4.  Det finns nu en öppen Excel-fil med alla registreringar för vald enhet/enheter. (Valfritt: Radera de fält som inte skall vara med i rapporten för att få en enklare överblick. Klicka längst upp i fältet så att hela fältet markeras och klicka "radera/delete")

5. Genom att använda funktionen Filter i Excel går det att filtrera information enigt egna önskemål (sådant som t.ex. inte stöds i användargränssnittet). Markera alla övre rader där det står A, B, C o.s.v. och klicka på "filter" (val i excel) så går det sedan att använda funktionen i alla fält. Filtrera därefter enligt önskemål.

6. För att bara se avvikelser väljer väljs filtret "TRUE/SANT" under huvudrubriken Äravvikelse

7. Listan visar nu öppna och stänga avvikelser för den valda tidsperioden bakåt i tiden, med information om vilka svar som angetts, när avvikelsen registrerades och av vem. 

 

Det går att filtrera ut ännu mer information, t.ex. att bara se avvikelser kopplad till en uppgift gå detta att filtrera under UppgiftFörälderNamn. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk