Följ

Hantera dina områden

Artikeln berättar hur du anpassar områden på din enhet (ta bort, lägg till eller ändra). Du anpassar områden via webben

 

Lägg till ett område

1. Logga in på webben 

2. Gå till Min enhet och klicka på alternativet Områden

3. Klicka på Lägg till område och därefter Lägg till område igen

4. Skriv in det önskade namnet på området samt eventuell informationstext i den stora rutan

6. Klicka på Spara

Du har nu skapat ett huvudområdeDu kan också lägga till underområden ("delområde")Då markerar du ett huvudområde och klickar därefter på Lägg till och därefter Lägg till delområde. Skriv in namnet på delområdet och klicka på Spara.

Det finns ingen begränsning i antal områden och delområden.

Uppdatera namnet på ett område

1. Logga in på webben  

2. Gå till Min enhet och klicka på alternativet Områden

3. Markera området du vill uppdatera

4. Klicka på Visa

5. Ändra namn på området

6. Klicka på Spara

 

Ta bort ett område

1. Logga in på webben  

2. Gå till Min enhet och klicka på alternativet Områden

3. Markera området du vill ta bort

4. Klicka på Radera

5. Bekräfta att du vill radera området

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk