Följ

Uppgifter

Artikeln berättar hur du hanterar / anpassar kedjans centrala uppgifter (ta bort, lägg till eller ändra). Centrala uppgifter läggs till via webben. 

För att komma till sidan: 

  • Logga in på webben
  • Gå till Min kedja och klicka på alternativet Uppgifter

 

Lägg till en uppgift från grunden

1. Markera vilken modul uppgiften ska finnas under i kolumnen längst till vänster

2. Markera den rutin du önskar lägga till en uppgift i

3. Klicka på Lägg till uppgift och därefter Lägg till igen

4. Skriv in din uppgift i fältet Uppgiftens namn

5. I textrutan skriver du in om uppgiften skall ha en hjälptext. Detta är den text som visas under  (information) på uppgiften

6. Under fliken Dokument bifogas de dokument som skall finnas tillgänglig från uppgiften (valfritt)

7. Nästa steg är att skapa de svarsalternativ som uppgiften skall ha. Gå till fliken SvarsalternativFörutsättningen för att en uppgift skall synas på enhetens uppgiftssida är att den har svarsalternativ.

8. Klicka på Lägg till Svarsalternativ för att lägga till ditt första svarsalternativ

9. Under Typ väljer du vilken typ av uppgift det ska vara (t.ex. knapp, textruta eller datumruta). 

10. Under Svar namn skriver du in namnet på svarsalternativet, t.ex. JaFör en introduktion till alla olika typer av svarsalternativ, klicka här

11. Om svarsalternativet skall generera i ett negativt / icke godkänt svar och ett åtgärdsflödemarkerar du rutan för Avvikelse

12. Det kommer nu upp en rullgardin med olika s.k. åtgärdsflöden. Varje åtgärdsflöde har ett fördefinierat beteende. Varje beteende genererar i olika svarsalternativ när användaren besvarar uppgiften. Det innebär att när uppgiften besvaras med ett negativt / icke godkänt svar får användaren upp anpassade svarsalternativ som passar uppgiften. 

Exempel:

Om uppgiften är "Är det rent och god ordning i lokalen?" och svarsalternativet "Nej" är negativt / icke godkänt kommer ett fördefinierat åtgärdsflöde upp (även kallade "korrigerande åtgärdsalternativ"). Åtgärdsflödet som är kopplat till svarsalternativet heter "Åtgärda med städning" och svarsalternativen blir "Åtgärdar med städning idag", "Kan inte städa, se kommentar" och "Städar senare".

Upprepa processen för varje svarsalternativ du vill lägga till.

13. När du har lagt till alla svarsalternativ du vill ha klickar du på fliken Schemaläggning.

14. Det är här du schemalägger uppgiften, d.v.s. hur ofta den skall dyka upp på enhetens uppgiftssida. Välj Hur ofta och välj önskad frekvens. 

15. Välj vilken dag/ vilket datum uppgiften skall besvaras (eller sistadatum för engångsuppgifter med förfallodag).

16. Välj Synlig innan tid. Synlig innan-tid är så många dagar innan sista svarsdag som uppgiften kan besvaras under filtret Kommande på uppgiftssidan. Observera att alternativet Veckodag inte har Synlig innan-tid.

17. Klicka på Spara

18. Du har nu lagt till uppgiften och den ligger i uppgiftsbiblioteket på alla enheter. Den är däremot inte synlig på uppgiftssidan för enheterna än, om de inte lägger till den från sin egen uppgiftssida. 

19. Om du vill göra uppgiften tillgänglig för enheterna markerar du uppgiften (så det blir en grön prick) och därefter på på knappen Push.

20. Välj vilket/vilka områden som uppgiften skall placeras.

21. Klicka på Publicera.

22. Uppgiften finns nu tillgänglig på uppgiftssidan på enheterna och i biblioteket.

 

Ändra en uppgift som redan finns

Tänk på att du när du gör en ändring i en uppgift som redan är inlagd på en eller flera enheter (och enheterna inte själva gjort ändringar i denna uppgift) slår den ändring du gör igenom även på uppgiften som finns i enheternas egenkontroll. Det går alltså fint att uppdatera en uppgift som ska förändras i alla enheter centralt. Däremot kan detta vara bra att tänka på om man ska uppdatera en uppgift som vissa enheter kanske bör ha kvar, då är det bättre att kopiera den gamla och göra ändringarna i kopian eller att skapa en helt ny. 

1. Markera den modul som uppgiften tillhör under rubriken Välj modul.

2. Klicka på pilen framför rutinnamnet för att veckla ut uppgifterna.

3. Markera den uppgift som du vill göra en ändring i och klicka på Visa

4. Gör de ändringar du vill göra, se stegen ovan för information om hur du ändrar namn på uppgiften, uppgiftsbeskrivning, dokument, svarsalternativ, åtgärdsflöden eller frekvens (se steg 4-16). 

5. När du är klar, klicka alltid på Spara

 

Kopiera en uppgift som redan finns

1. Gå in på Min kedja - Uppgifter

2. Markera den modul som uppgiften tillhör under rubriken Välj modul.

3. Klicka på pilen framför rutinnamnet för att veckla ut uppgifterna.

4. Markera den uppgift som du vill kopiera.

5. Klicka på knappen Kopiera.

6. Det har nu skapats en kopia av uppgiften. Uppdatera uppgiften enligt önskemål genom att klicka på Visa (se rubriken Lägg till en uppgift från grunden för mer beskrivning)

 

Tips! Om du vill kopiera uppgifter och därefter flytta uppgiften till en annan rutin kan du göra följande:

1. Gå till Min kedja - Rutiner.

2. Klicka på pilen (veckla ut) framför den rutin där du lagt till uppgiften som du önskar flytta.

3. Det finns nu två kolumner: Processer och Uppgifter. Avmarkera uppgiften som du önskar flytta till en ny rutin. Veckla därefter ihop rutinen igen.

4. Klicka på pilen (veckla ut) framför den rutin du vill lägga till uppgiften i. Markera uppgiften som du tidigare kopierade. Uppgiften är nu flyttad!

5. Gå tillbaka till Min kedja - Uppgifter och hantera uppgiften enligt beskrivning ovan i denna artikel.

 

Ta bort en uppgift

1. Markera den modul som uppgiften tillhör under rubriken Välj modul.

2. Klicka på pilen framför rutinnamnet för att veckla ut uppgifterna.

3. Markera den uppgift som du vill ta bort.

4. Klicka på knappen Radera.

Obs! När du tar bort en central uppgift försvinner den inte bara från enheternas bibliotek utan även från deras uppgiftssida. Detta innebär att om det finns enheter som har den aktuella uppgiften i sin egenkontroll kan de inte besvara den längre. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk