Följ

Enheter

Artikeln berättar hur du hanterar / anpassar kedjans centrala enheter (ta bort, lägg till eller ändra).

  • Logga in på webben
  • Gå till Min kedja och klicka på alternativet Enheter

 

Lägg till en enhet

1. Klicka på Lägg till 

2. Skriv in det önskade namnet på enheten i fältet med rubriken Namn

3. Välj vilket datum enheten skall börja registrera i GetCompliant

4. Klicka i knappen Slå på "ej registrerad i tid" när enheten ska börja registrera. Ska enheten inte börja med GetCompliant än, väntar du med detta tills det datum enheten startar upp

5. Fyll i eventuellt ID och organisationsnummer 

6. Klicka på Spara

7. Klicka på pilen framför den nytillagda enheten så att enhetsgrupper vecklas ut

8. Bocka i den/de enhetsgrupper som enheten skall tillhöra. Användare som har tillgång till enhetsgruppen får nu tillgång till enheten i GetCompliant per automatik. 

 Tips! Istället för att lägga till en helt ny enhet från grunden kan du spara en "mall" för nya enheter som du kopierar (kopiera inte existerande aktiva enheter då de kan ha enhetsspecifika inställningar). Läs mer här.

Uppdatera en enhet

1. Markera enheten som skall uppdateras

2. Klicka på Visa

3. Skriv in ändringarna (se ovan) och klicka på Spara

4. Om du vill uppdatera vilken/vilka enhetsgrupper enheten skall tillhöra klickar du på pilen för att veckla alternativen

Ta bort / Inaktivera en enhet

1. Markera enheten som skall tas bort/inaktiveras

2. Klicka på Visa eller Inaktivera

Om en enhet skall bort från GetCompliant rekommenderas inaktivering framför att radera enheten. Då behöver man inte skapa en ny enhet från grunden eller återskapa lokala, enhetsspecifika anpassningar - eftersom enheten fortfarande finns kvar.

För att aktivera enheten igen gör man likadant som vid inaktivering, men använder knappen Aktivera istället.

 Kopiera en enhet

1. Markera enheten som skall kopieras

2. Klicka på Kopiera

3. Fyll i uppgifterna för den nya enheten i rutan 

4. Klicka på Spara

7. Klicka på pilen framför den nytillagda enheten så att enhetsgrupper vecklas ut om du behöver ändra enhetsgrupp för den nya enheten 

8. Bocka i den/de enhetsgrupper som enheten skall tillhöra. Användare som har tillgång till enhetsgruppen får nu tillgång till enheten i GetCompliant per automatik. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk