Följ

Formulär

Artikeln berättar hur du hanterar / anpassar kedjans centrala formulär (ta bort, lägg till eller ändra). Detta görs via webben.

Artikeln berättar hur du

 • Lägger till ett formulär
 • Arkiverar formulär
 • Kopierar formulär 
 • Styr rättigheter för ett formulär (vilka som ser formuläret)

 

Lägg till ett formulär

1. Logga in på webben

2. Gå till Min kedja och klicka på alternativet Formulär

3. Klicka på Lägg till 

4. Skriv in det önskade namnet på rutinen i fältet med rubriken Formulärnamn

5. Gå till fliken E-post för att registrera en e-postadress som skall få ett mail varje gång formuläret stängs av en användare/enhet. Det går att lägga till fler än en e-postadress. 

6. Nu är formuläret skapat. Nästa steg är att skapa de uppgifter som formuläret skall bestå av. Detta gör du genom att redigera ett utkast som sedan publiceras. Utkastet har skapats per automatik när du lade till formuläret.

7. Klicka på pilen framför formuläret för att vecka ut utkastet.

8. Markera utkastet (grön prick framför) och därefter:

          1. på den gråa knappen Uppgifter om du vill lägga till uppgifter

          2. Om du vill Arkivera formuläret ("kasta" formuläret)

          3. Publicera formuläret (ej rekommenderat innan uppgifter är tillagda)

 

9. Fortsättning om du vill skapa uppgifter: Lägg till önskade uppgifter med svarsalternativ och eventuella hjälptexter samt bilder, genom att klicka på Lägg till uppgift. Det går också att kopiera uppgifter, markera då en befintligt uppgift och klicka på Kopiera. Observera att svarsalternativ och eventuella bilder och beskrivningar också kopieras.

Det går att ha uppgifter på två olika nivåer: Uppgift och Underuppgift.

Om du lägger till uppgifter i två nivåer, d.v.s. använder Uppgifter och underuppgifter, så skall inga svarsalternativ knytas till "huvuduppgiften" utan detta görs endast på underuppgifterna.

 

Om du vill lägga till text och bild till din uppgift

 • Skriv in önskad text i fälten nedanför uppgiften.
 • Bilden läggs till genom att bifoga en URL, d.v.s en webbadress, där bilden finns tillgänglig.
 • Klicka på bilden enligt nedan och bifoga URL:en och klicka på OK. Därefter klickar du Spara.

 

 • Bilden visas nu under "i" (information") på uppgiften i formuläret.

 

Så får du fram en URL via användargränssnittet i GetCompliant

 • Klicka på ikonen som beskrivs i bilden nedan.
 • Bifoga en bild (t.ex. från din lokala mapp på datorn)
 • När filen nu ligger uppe dubbelklickar du på filen. Välj då alternativet Kopiera bildlänk.
 • Klicka på Spara
 • Följ nu stegen som beskrivs ovan under rubriken "Om du vill lägga till text och bild till din uppgift"

 

10. När du känner dig klar med dina uppgifter och vill se hur ditt formulär ser ut kan du göra det genom att gå till Formulär-sidan (se bilden nedan). Klicka då på ditt formulär som nu har "Utkast" framför formulärnamnet. Du kan testa att skapa, besvara uppgifter och slutföra formuläret. Gå tillbaka till Min kedja - Formulär om du vill fortsätta ändra i ditt formulär.

 

 

 

11. Publicera formuläret när du är klar. Det finns då tillgängligt för samtliga användare / enheter i GetCompliant. Vill du inte att alla ska se formuläret kan du anpassa detta, se nedan hur du styr rättigheter för ett formulär

  

Arkivera ett formulär

1. Logga in på webben

2. Gå till Min kedja och klicka på alternativet Formulär

3. Klicka på pilen för att veckla ut formuläret

4. Markera formuläret och klicka på Arkivera. Det syns nu inte längre för någon användare.

 

 

Skapa ett nytt formulär genom att kopiera ett befintligt

1. Logga in på webben

2. Gå till Min kedja och klicka på alternativet Formulär

3. Klicka på pilen för att veckla ut formuläret

4. Markera formuläret och markera den version av formuläret du vill kopiera. Det går endast att kopiera arkiverade formulär (ej publicerade eller utkast). 

5. Du har nu skapat ett nytt utkast baserat på en tidigare, arkiverad version, och kan nu utgå beskrivningarna från punkt 7 i rubriken "Lägg till ett formulär" i första delen av denna artikel.

 

Styra rättigheter för ett formulär

1. Klicka på 

 

Rekommenderade artiklar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk