Följ

Statussidan i GetCompliant visar hur det går för dina enheter

Genom en procentuell genomförandegrad på statussidan i GetCompliant, är det enkelt att se hur det går för enheter inom en enhetsgrupp. Det går att bryta ner statussidan på enhetsnivå, i respektive modul och enligt valfri tidsperiod.

Det går att följa upp enheterna via appen, webben och via e-post (dagliga och veckovisa e-postrapporter). E-posten hämtar ner informationen från statussidan. 

Statussidan och genomförandegraden uppdateras vid midnatt varje dag. De hämtar endast ner uppgifter som har passerat sista svarsdag, det innebär att uppgifter som besvarats i förväg (under filtret Kommande) inte räknas med förrän efter uppgiftens sista svarsdag.

Du kan filtrera data för ca. ett och ett halvt år tillbaka på statussidan. Behöver du information för längre tid tillbaka - kontakta GetCompliant support som kan hjälpa dig. 

 

Appen

Se hur det går via appen - Alternativ 1

1. Logga in i appen.

Om du är en central användare med tillgång till flera enheter kommer du först få välja om du vill välja att följa upp en specifik enhet eller alla. Detta kan du dock justera i efterhand (se steg 5 nedan). Beskrivningen nedan utgår från att du i detta steg har valt en specifik enhet.


2. När du har valt enhet går du därefter till huvudmenyn  ().

 

3. I huvudmenyn går du till rubriken FÖLJ UPP och klickar på Uppgifter (se bild nedan).


4. Statussidan för uppgifter är sida som visar en överblick av status per idag: Uppgifter som är kvar att göra, om det finns öppna avvikelser m.m (just nu på den specifika enheten).

 

5. Filtrera på enheter och moduler.

Det går att ställa in flertal filter:

 • Om du vill se en enhet i taget eller alla enheter i din enhetsgrupp (region, distrikt etc.)
 • Om du vill se statistik för en eller flera moduler.

Ställ in detta genom att klicka på alternativet Fler och ställ in dina önskade filter.

6. Välj tidsperiod för uppföljningen.

Om du väljer längre tidsperiod än idag, t.ex. En månad tillbaka, ändras sidan och det går att läsa genomförandegraden (%) i genomsnitt, genomsnitt per område samt uppdelat i Registreringar gjorda i tid och Registreringar gjorda i tid utan avvikelse.

 

Det går alltså att kombinera olika alternativ och filter (tidsperiod, modul, enhet/er) för att styra vad du vill se på statussidan.

 

Se hur det går via appen - Alternativ 2

 1. Logga in på appen
 2. Gå till huvudmenyn
 3. Gå till rubriken FÖLJ UPP
 4. Klicka på Överblick 
 5. Längst upp på sidan kan du välja tidsperiod
 6. På sidan visas genomförandegraden områdesvis och modulvis. I respektive lista visas de som har högst genomförandegrad längst upp och de som har lägst genomförandegrad längst ner
 7. Rött indikerar på att det finns förseningar. Gult är avvikelser, d.v.s uppgifter som har besvarats i tid men med en avvikelse. Grönt är uppgifter som besvarats i tid och utan avvikelse
 8. Du kan välja att veta mer om området eller moduler genom att klicka ett av dem i taget. Här visas alla historiska registreringar på uppgiften (även förseningar, "Ej registrerad i tid" är ett automatiskt svar på uppgiften)

 

Webben

Se hur det går

 1. Logga in på webben
 2. Gå till menyraden längst upp på sidan
 3. Klicka på Status så att ytterligare alternativ kommer upp
 4. Klicka på Uppgifter
 5. I kolumnen längst till vänster går att ställa in valfri tidsperiod, modul (en eller flera) och vilken enhet/enhetsgrupper som skall visas. Vilka enheter/enhetsgrupper som går att välja mellan beror på vilka rättigheter användaren har. Välj vilka inställningar du vill ha och därefter visas statussidan enligt dessa
 6. Under rubriken Öppna avvikelser visas vilket antal öppna avvikelser som finns  just nu (uppgifter som besvarats med ett avvikande svar och uppgiften skall åtgärdas vid ett senare tillfälle). Till höger, under rubriken Per plats är det specificerat på vilket område den öppna avvikelsen finns. Klicka på området för att läsa mer.
 7. Under Utfall för vald period finns en siffra som är genomsnittet på den/de moduler som är markerade. Det går också att utläsa Registreringar gjorda i tid och Registreringar gjorda i tid utan avvikelseKlicka på respektive område för att läsa mer.

 

Övrigt

Genomförandegraden i distriktet baseras på samtliga enheter som är aktiverade och baserar procenten på antal registreringar gjorda i tid och gjorda i tid utan avvikelser. Samtliga enheter bör ha liknande uppsättning, men skillnader kan förekomma om enheterna har ändrat sista svarsdatum. Det innebär att man bör vara observant på antal uppgifter som är utförda av totalen och inte endast på procenten som visas i rapporterna (e-post och statussidan i systemet).

 

Se mer information om hur Statussidan fungerar här

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk