Följ

Statussidan visar hur det går för din enhet

Artikeln går igenom hur du följer upp en eller flera enheters genomförandegrad. Genomförandegraden visar hur stor andel av enhetens schemalagda uppgifter som har blivit besvarade under en viss period. För uppföljning av formulär kan du istället gå till artikelns Följa upp formulär. Artikeln innehåller följande delavsnitt:

  • Se hur det går via appen (Uppgifter)
  • Se hur det går via appen (Översikt)
  • Se hur det går via webben 

 

 

 

Genom en procentuell genomförandegrad, som går att bryta ner i respektive modul och enligt valfri tidsperiod, är det enkelt att se hur det går för enheten på statussidan i GetCompliant. 

Statussidan och genomförandegraden uppdateras vid midnatt varje dag. De hämtar endast ner uppgifter som har passerat sista svarsdag, vilket innebär att uppgifter som besvarats i förväg (under filtret Kommande) inte räknas med förrän efter uppgiftens sista svarsdag.

Det går att följa upp sin enhet via appen, webben och via e-post (dagliga och veckovisa e-postrapporter). E-posten hämtar ner informationen från statussidan. 

 

Appen

Se hur det går via appen (Uppgifter)

1. Logga in på appen och gå till huvudmenyn ()

2. Gå till rubriken FÖLJ UPP

3. Klicka på Uppgifter

4. Det visas då en överblick av status per idag: Uppgifter som är kvar att göra, om det finns öppna avvikelser m.m.

5. Du kan filtrera efter;

  • Valfri tidsperiod 
  • Modul (en eller flera)
  • Vilken/Vilka enheter/enhetsgrupper som ska visas

Vilka enheter/enhetsgrupper som går att välja mellan beror på rättigheter användaren har. Om du är en så kallad lokal användare tillhör du en enhet, då är det endast den enheten du kan se på statussidan

6. Om du väljer längre tidsperiod än idag, t.ex. Senaste månaden, förändras sidan och det går att läsa genomförandegraden i genomsnitt för hela den valda perioden. Du kan även få mer detaljerad information  om respektive områdes genomsnitt genom att klicka på Tryck här för att se detaljer

Bilden nedan till höger visar information om respektive områdes genomsnitt

 

                     

Det går alltså att kombinera olika alternativ och filter (tidsperiod, modul, enhet) för att styra vad du vill se på statussidan.

 

Se hur det går via appen (Översikt)

1. Logga in på appen och gå till huvudmenyn ()

2. Gå till rubriken FÖLJ UPP

3. Klicka på Översikt

4. På sidan visas genomförandegraden områdesvis och modulvis. I respektive lista visas de som har högst genomförandegrad längst upp och de som har lägst genomförandegrad längst ner 

(har du en enhet, d.v.s. är lokal användare, ser du enbart din egen enhet)

5. Rött indikerar på att det finns förseningar. Gult är avvikelser, d.v.s uppgifter som har besvarats i tid men med en avvikelse. Grönt är uppgifter som besvarats i tid och utan avvikelse

6. Längst upp på sidan kan du välja tidsperiod genom att klicka på datumen. Du kan välja att anpassa tidsperioden eller mellan de förinställda alternativen Igår, Vecka, Månad, Kvartal, Halvår eller År.

Är formulär gjorda under perioden finns även rubrikerna Total poäng och Antal Stängda. För att följa upp schemalagda uppgifter är det rubriken Genomförandegrad som är aktuell. 

Vill du följa upp formulär så finns det mer information här. 

Genomförandegraden visar hur stor andel av det totala antalet uppgifter som blivit gjort under den valda perioden. Klicka på Genomförandegrad för att få mer information om respektive område och/eller modul på enheten. 

7. Du kan välja att veta mer om området eller moduler genom att klicka ett av dem i taget. Här visas alla historiska registreringar på uppgiften (även förseningar, "Ej registrerad i tid" är ett automatiskt svar på uppgiften)

            

Webben

Se hur det går 

1. Logga in på webben 

2. Gå till menyraden längst upp på sidan

3. Klicka på Status så att ytterligare alternativ kommer upp

4. Klicka på Uppgifter

5. I kolumnen längst till vänster går att ställa in valfri tidsperiod, modul (en eller flera) och vilken enhet/enhetsgrupper som skall visas. Vilka enheter/enhetsgrupper som går att välja mellan beror på vilka rättigheter användaren har. Om du är en så kallad lokal användare tillhör du en enhet, då är det endast den enheten du kan se på statussidan. Välj vilka inställningar du vill ha och därefter visas statussidan enligt dessa

6. Under rubriken Öppna avvikelser visas vilket antal öppna avvikelser som finns  just nu (uppgifter som besvarats med ett avvikande svar och uppgiften skall åtgärdas vid ett senare tillfälle). Till höger, under rubriken Plats (fallande ordning, högst först) är det specificerat på vilket område den öppna avvikelsen finns. Klicka på området för att läsa mer.

7. Under Utfall för vald period finns en siffra som är genomsnittet på den/de moduler som är markerade. Det går också att utläsa Registreringar gjorda i tid och Registreringar gjorda i tid utan avvikelseKlicka på respektive område för att läsa mer.

Från webben går det att exportera detaljerad information om en eler flera enheters genomförandegrad. Läs mer i artikeln Exportera data till Excel

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk