Följ

Sidan Historik samlar alla svar

På sidan Historik finns alla registrerade uppgifter och svar tillgängliga på en plats. Historiksidan går att nå via appen eller webben.

 

 

 

På den här sidan finns följande information att läsa och även exportera till Excel:

  • Uppgift
  • Svar (även förseningar räknas som ett svar, då det automatiskt blir Ej registrerad i tid om uppgiften inte besvaras innan sista svarsdag)
  • Vem som besvarat uppgiften
  • När (tidpunkt) uppgiften besvarades
  • Kommentarer
  • Bilder

Det går att få information om uppgifter upp till ett år tillbaka på sidan Historik. Behöver du Historik för en längre tidsperiod bakåt, kontakta GetCompliant support som kan hjälpa dig. 

Ställ in vad som visas på sidan genom olika filter

På historiksidan kan du ställa in önskade filter för att styra vilken historik som skall visas. Kombinera följande:

Välj modul: Välj mellan de moduler som är aktiverade i systemet för kedjan
 
Visa enligt dag: Uppgiftens förfallodag eller när uppgiften faktiskt besvarades
 
Typ av uppgift/svar: Välj mellan Endast besvarade (Utan avvikelse), Endast avvikelser (Med avvikelse) och Endast förfallna
 

WEBBEN

Logga in på webben och klicka på HistorikNedan följer en beskrivning av de olika funktionerna. Använd sökfunktionen för att söka efter t.ex. en specifik uppgift.

1. Du filtrerar önskad information i menyn till vänster. För beskrivning av filter, se ovan. 

2. Klicka på Skriv ut för att få en utskriftsvänlig version av historiken för den aktuella veckan

3. Du kan exportera data från historiken till Excel genom att klicka på Exportera

4. Numren ovanför historikvyn är veckonummer. Du ser automatiskt denna vecka, men kan välja ett annat veckonummer för att hitta tidigare besvarade uppgifter. Du kan hitta uppgifter från att er enhet startade upp GetCompliant. 

 

APPEN

1. Logga in på appen

2. Gå till huvudmenyn och klicka på Historik

3. Välj önskad dag genom kalendern uppe i högra hörnet.

4. Välj önskade filter:

Moduler: Välj mellan de moduler som är aktiverade i systemet för kedjan

Förfallodag eller registreringsdag: Uppgiftens förfallodag eller när uppgiften faktiskt besvarades

Typ av uppgift och svar: Välj mellan Endast besvarade, Endast avvikelser, Endast förfallnaNu visas uppgifter och svar som gjorts under den dagen och enligt övriga val av filter. 

                

 

Övrigt

Webben: Besvarade uppgifter och svar finns även tillgängliga via respektive uppgift i systemet, både via uppgiftssidan och historiksidan. De finns tillgängliga genom att klicka på infoknappen  intill uppgiften och därefter klicka på fliken Historik.

Appen: Besvarade uppgifter och svar finns även tillgängliga via respektive uppgift på uppgiftssidan. Historiken syns då under svarsalternativen på uppgiften.

                                              

Besvarade uppgifter och svar finns också tillgängliga på den sida som heter Översikt i appenGenom att klicka på de respektive raderna går det att komma till en uppgiftsnivå och där visas även historiken (svar). 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk