Följ

Aktivera påminnelser som berättar när det finns uppgifter att besvara

Du kan få påminnelser när ditt användarkonto har uppgifter att besvara med ett sista svarsdatum Idag. Påminnelser är ett samlingsnamn för automatiska meddelanden i GetCompliant, dessa kan vara e-postmeddelanden, "brickor", eller notifikationer (dyker upp på din skärm på mobilen/plattan) eller en röd cirkel vid appikonen. 

Du kan få påminnelser via e-post och via mobila notiser. Mobila notiser är en funktion som finns tillgänglig i appen och fungerar så att din mobil skickar en bricka med ljud och/eller vibration när du har saker att göra. På iOS enheter får du även en röd notis på appen som berättar att det finns saker att göra. 

 

Aktivera påminnelser på ditt konto

Aktivering av påminnelser görs via användarkontot i appen eller på webben. Vill du istället inaktivera gör du på motsvarande sätt men väljer att avmarkera istället. Tänk på att du på iOS (iPhone, iPad) även behöver aktivera notiser under Inställningar på ditt skrivbord. Du kan läsa hur du gör detta nedan.

 

Via appen

Påminnelser

1. Logga in på appen och gå till huvudmenyn (tre streck) uppe i vänstra hörnet.

2. Klicka på Inställningar

3. Gå till Konto och därefter Påminnelser

4. Markera de påminnelser du vill aktivera (bilden visar en Android-enhet, på iPhone aktiverar/avaktiverar du genom att dra cirkeln så att den blir grön/grå). Uppgifterna sparas automatiskt.

Mobila påminnelser för iOS:

1. Gå in på Inställningar på skrivbordet 

2. Gå till Notiscenter

3. Välj GetCompliant i menyn

                                      

4. Här kan du välja vilka påminnelser (notiser) du vill ha. Dessa måste vara påslagna för att du ska kunna få påminnelser (det räcker inte med att slå på mobila påminnelser i appen). Notiserna dyker upp som en "bricka" eller ett meddelande. På iOS enheter dyker även den röda cirkeln upp bredvid appikonen när du har uppgifter att göra. 

 

Via webben

1. Logga in på webben och gå till ditt namn uppe i högra hörnet

2. Klicka Mitt konto

3. Gå till fliken Notiser

4. Markera de påminnelser du vill aktivera

5. Klicka på Spara

 


Olika sorters påminnelser

Det finns fyra olika påminnelser i GetCompliant, dessa presenteras nedan.

1. Daglig e-post: Du får ett mail när din användare har uppgifter att besvara med sista svarsdag idag.

 

2. Daglig e-postrapport: Du får ett mail som sammanfattar dina uppgifter som besvarades dagen innan.

3. Daglig mobil påminnelse: Du får en påminnelse som är kopplad till din GetCompliant-app. Det presenteras som:

- "Push"-notifikation: En röd prick som visar att det finns uppgifter med sista svarsdag idag att besvara i GetCompliant.

- Brickor: Visar att det finns uppgifter med sista svarsdag idag att besvara i GetCompliant.

4. Veckovis e-postrapport: En rapport som skickas via e-post varje måndag. Rapporten sammanfattar hur det gick i GetCompliant föregående vecka.

 

Tänk på

  • För att de mobila påminnelserna skall skickas ut är en förutsättning att du har detta inställt på din mobila enhet (surfplatta eller smarttelefon). Kontrollera dina inställningar på enheten för att säkerställa att de är aktiverade.
  • Mobila notifikationer inte syftar till "SMS", denna funktionen finns inte GetCompliant.
  • Förutsättningar för att e-post skall skickas är att du har en emailadress aktiverad på ditt användarkonto.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk