Följ

Vad är GetCompliant?

GetCompliant - vad är det?

GetCompliant är ett mobilt och digitalt system som används av organisationer med flera enheter (t.ex. butiker, kök, restauranger) som skall arbeta på samma sätt. Systemet fungerar som ett alternativ till papper, penna och pärmar för att dokumentera och följa upp arbete kopplat till krav från myndigheter, kunder och ledning. Det används därmed av alla led i organisationen, exempelvis: enhetsnivå, distrikt/regionnivå och ledningsnivå. Systemet gör på så sätt att alla jobbar på samma sätt med samma saker.

Exempel på vad som dokumenteras och följs upp i systemet är ett frågebatteri kopplat till:

 • Matsäkerhet
 • Säkerhet
 • Brand
 • KRAV
 • Kundvarv
 • Kampanjer
 • Arbetsmiljö
 • Underhållsronder
 • Planogram
 • Introduktion

Vad som finns tillgängligt och aktiverat i systemet beror på vad organisationen bestämt att verksamheten skall använda systemet till.

 

Varför GetCompliant?

 • Med GetCompliant kan organisationen vara säkra på att de krav som ställs på verksamheten faktiskt efterlevs - eller veta om det inte efterlevs.
 • Genom att dokumentera i systemet sparar varje enhet tid eftersom det är tydligt vad som skall göras, när det skall göras och hur det skall göras.
 • Administrativ tid minskar, och eftersom tid är pengar minskar också kostnaderna - samtidigt som man har bra koll.
 • Risken för att arbetet inte görs minskar med hjälp av påminnelser som berättar när det skall göras.
 • Alla enheter ser inte likadana ut, därför går det att anpassa varje enhet så att systemet blir relevant för just den specifika enheten. Det blir mer motiverande att jobba och det blir tydligt vad som skall göras. Det gör det också enklare att delegera arbetet inom enheten genom tydliga ansvarsområden.

 

Här kan du läsa mer om hur du loggar in på GetCompliant.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk