Följ

Aktivera / Inaktivera processer för att anpassa enheten

Artikeln går igenom hur du kan aktivera och inaktivera processer. Vilka processer man har aktiva styr vilka rutiner som finns aktiva och vilka uppgifter som dyker upp på uppgiftssidan i systemet. Detta är normalt sett inte något som behöver administreras särskilt ofta, utan det finns in standarduppsättningen och när den väl är anpassad en gång så bör det kunna gälla under en längre period framöver. 

Vilka processer, rutiner och uppgifter som finns tillgängliga i GetCompliant är bestämt centralt av organisationens systemansvariga användare. Som användare i en enskild enhet (lokal användare) går det inte själv att lägga till processer och rutiner. Däremot går det att anpassa de som finns. Detta kan du göra på sidan Processer och Rutiner. 

 

WEBBEN

1. Logga in på webben 

2. Gå till menyvalet Min enhet och välj alternativet Processer och Rutiner

3. I kolumnen längst till vänster väljer du vilken modul vars processer och rutiner du vill visa, under rubriken Välj modul

4. Under Enhetens processer ser ni vilka processer ni har aktiva.

5. För att aktivera/inaktivera en process klickar du på cirkeln framför processen och väljer knappen aktivera/inaktivera (vilken knapp som visas beror på om processen redan är aktiv eller inaktiv).

5. Du kan få mer information om en process, t.ex. när den blivit inaktiverad genom att markera processen och klicka på Visa.

Under Enhetens rutiner samt Enhetens uppgifter ser du vilka rutiner och uppgifter som är kopplade till en specifik process. 

Obs! Tänk på att alla uppgifter kopplade till denna process (via en rutin) kommer att försvinna från er egenkontroll när processen inaktiveras. 

 

APPEN

1. Logga in på appen

2. Gå till Min Enhet i huvudmenyn 

3. Gå till Se alla uppgifter i min enhet

4. Välj vilken modul du vill se processer och rutiner för i menyn i högra hörnet (t.ex. Matsäkerhet)

5. Under den vänstra fliken, Enhetens processer () ser du vilka processer du har aktiva.

5. För att aktivera/inaktivera en process drar du på knappen framför namnet för att markera/avmarkera processen. Processer som är gröna är aktiva. 

Under Enhetens rutiner () samt Enhetens uppgifter (✓) ser du vilka rutiner och uppgifter som är kopplade till de processer som är påslagna för modulen.

 Obs! Tänk på att alla uppgifter kopplade till denna process (via en rutin) kommer att försvinna från er egenkontroll när processen inaktiveras

 

Rekommenderade artiklar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk