Följ

Lägg till eller ändra uppgifter

Artikeln berättar hur du anpassar enhetens uppgifter (lägg till och uppdatera / ändra). Du kan anpassa uppgifterna via appen eller webben.

Tänk på att namn på både områden och rutiner du ser på bilderna kan vara annorlunda för din organisation. 

 

Appen 

Lägg till en uppgift

Du kan lägga till en uppgift genom att infoga en från biblioteket, kopiera en existerande uppgift eller genom att skapa en helt ny egen uppgift. 

Infoga en uppgift från det centrala biblioteket

1. Logga in på appen och gå till Min Enhet i menyn 

2. Klicka på Lägg till uppgift på min enhet

3. Välj vilken/vilka uppgifter du vill lägga till

4. Bekräfta sedan genom att klicka på "+" för iOS-enheter eller  för Android. 

5. Välj område och bekräfta som ovan

IMG_1898.PNG

 

Kopiera en uppgift som redan finns

1. Logga in på appen , du kommer automatiskt till uppgiftssidan (Gör)

2. Hitta den uppgift du vill kopiera (du kan söka efter den genom att använda förstoringsglaset)

3. Klicka på "de tre prickarna"

 IMG_1900.PNG

 

 

4. Klicka på Kopiera

5. Fyll i vilket namn du vill att uppgiften ska ha

6. Uppgiften ligger nu under samma område som uppgiften den kopierades från.

Behöver du göra fler ändringar följer du stegen för Uppdatera/Ändra en uppgift nedan

IMG_1901.PNG

 

 

Från grunden (lokal uppgift som inte finns i biblioteket)

1. Logga in på appen

2. Gå till den gamla huvudmenyn () uppe i vänstra hörnet

3. Klicka på Uppgifter (äldre stil)

4. Klicka på "+"-tecknet uppe i högra hörnet

5. Välj alternativet Skapa egen för att skapa en ny 

6. Skriv in de efterfrågade uppgifterna i fälten. Klicka på pennan för att skriva i ett nytt namn och respektive fält för att välja Frekvens, Förfallodag o.s.v. Följ stegen för Uppdatera/Ändra en uppgift (nedan) om du är osäker. 

4. Klicka på Nästa om du använder en iPhone och   om du använder Android.

5. Välj område och bekräfta som ovan

Tänk på att när du skapar en egen uppgift kan du inte skapa kritiska gränsvärden, t.ex. att svar under en viss temperatur genererar en avvikelse. 

 

Uppdatera / Ändra en uppgift

1. Hitta den uppgift som ska uppdateras.

(För att se alla era uppgifter kan du t.ex. använda filtret Alla. Du går då till huvudmenyn () uppe i vänstra hörnet och klickar på Uppgifter. Du väljer filter högst upp i appen.)

2. För Android: klicka på  och sedan på Detaljer eller klicka in på uppgiften och klicka på "i" som finns i hörnet. 

För iPhone: Klicka på "i" (information). Detta kan du göra genom att: svepa (swipa) vänster" på uppgiften eller klicka på uppgiften och sedan på "i" i hörnet.

3. Klicka på pilen som pekar neråt

4. Fyll i den information som ska ändras.

Om uppgiftens namn skall ändras: Klicka på pennan och därefter Spara/Klar (beroende på telefon). 

Om uppgiftens frekvens ska ändras: Klicka på Frekvens, välj ett alternativ och tryck sedan på Spara 

Du gör detsamma för Förfallodag och Synlig innan. För att bifoga dokument klickar du på Dokument och sedan på "+"-tecknet uppe i högra hörnet

5. Dina ändringar är sparade och du kan gå tillbaka till uppgifterna. 

Obs! Är det något av fälten som inte går att klicka på är uppgiften låst för redigering (central uppgift). 

 

Webben

Logga först in på webben. Alla anpassningar för uppgifter görs sedan under alternativet Min enhet - Uppgifter. 

Lägg till en uppgift 

Infoga en uppgift från det centrala biblioteket

1. Gå in på Min enhet - Uppgifter

2. Markera den modul uppgiften ligger under i kolumnen längst till vänster. Du får nu upp uppgiftsbiblioteket för den aktuella modulen 

3. Du hittar uppgifterna som finns i biblioteket under rubriken Matsäkerhet - Uppgiftsbibliotek (om Matsäkerhet är modulen du valt)

4. Uppgifterna är sorterade under Rutiner. Leta upp uppgiften du vill infoga genom att klicka på pilen framför rutinen, för att veckla ut uppgifterna

5. Markera den uppgift du vill infoga till din enhet, så det blir en grön prick framför

6. Gå över till kolumnen till höger med rubriken Matsäkerhet - Uppgifter i min enhet

7. Markera det område som uppgiften skall infogas till. Det finns nu två gröna prickar

8. Klicka på Infoga som finns ovanför rubriken Matsäkerhet - Uppgifter i min enhet

9. Uppgiften har lagts till och du kan uppdatera den enligt önskemål. Observera att frekvensen och svarsalternativen är låsta för redigering, det går endast att ändra namn och dag för uppgiften.

10. Behöver du ändra namn och dag markerar du uppgiften och klickar på Visa. För att ändra namn skriver du in ett nytt namn under Uppgiftens namn. För att ändra dag väljer du fliken Schemaläggning och väljer dag. 

 

Lägg till uppgift från grunden (lokal uppgift som inte finns i biblioteket)

1. Gå till Min enhet - Uppgifter 

2. Markera den modul uppgiften ska ligga under i kolumnen längst till vänster (t.ex. Matsäkerhet)

3. Markera det område du önskar lägga till en uppgift i. Detta görs under rubriken Matsäkerhet (eller annat modulnamn) - Uppgifter i min enhet

4. Klicka på Lägg till uppgift och därefter Lägg till uppgift igen

5. Skriv in din uppgift i fältet Uppgiftens namn. Det är denna uppgift som kommer att visas på uppgiftssidan i GetCompliant.

6. I den stora rutan skriver du in den text som skall visas via "i" (information) på uppgiften.

7. Under Dokument bifogar du de dokument som skall finnas tillgänglig via uppgiften på uppgiftssidan.

8. Nästa steg är att skapa de svarsalternativ som uppgiften skall ha. Gå till fliken Svarsalternativ.

9. Klicka på Skapa svarsalternativ för att lägga till det första svarsalternativet. För mer information om vad för typ av uppgift olika svarsalternativ genererar, klicka här

10. Under Svar namn skriver du in namnet på svarsalternativet, t.ex. Ja. Om svarsalternativet skall vara ett positivt / godkänt svar på uppgiften markerar du Standardsvaret. Det innebär att om uppgiften besvaras med Ja kommer det att dokumenteras som ett godkänt svar och inte generera i en avvikelse.

11. Om svarsalternativet skall generera i ett negativt / icke godkäntmarkerar du istället rutan för Avvikelse. 

12. Det kommer nu upp en rullgardin med olika s.k. åtgärdsflöden. Varje åtgärdsflöde har ett fördefinierat beteende. Varje beteende genererar i olika svarsalternativ. Det innebär att när uppgiften besvaras med ett negativt / icke godkänt svar får användaren upp anpassade svarsalternativ som passar uppgiften. 

Exempel: Om uppgiften är "Är alla ytor avtorkade på uteserveringen?" och svarsalternativet "Nej" är negativt / icke godkänt kommer ett fördefinierat åtgärdsflöde upp (även kallade "korrigerande åtgärdsalternativ"). Det finns åtgärdsflöden som är direkt kopplade till vissa uppgifter. Hittar du inget sådant eller vet inte vilket du ska välja kan du välja Standardflöde som ger svarsalternativen "Åtgärdat", "Kommer att åtgärda" och "Kan inte åtgärda" för avvikelsen.

Ett tips är att be användare att kommentera avvikelsen genom att informera om detta under infoknappen "i" (se steg 6). 

Upprepa processen för varje svarsalternativ du vill lägga till.

När du har lagt till alla svarsalternativ du vill ha är det dags att välja frekvens och dagar uppgiften ska dyka upp på. 

13. Klicka på fliken Schemaläggning.

14. Det är här du schemalägger uppgiften, d.v.s. hur ofta den skall dyka upp på uppgiftssidan. Välj Hur ofta för att bestämma detta. 

15. Välj vilken dag (eller vilket datum) uppgiften skall besvaras under frekvens.

16. Välj Synlig innan tid. Synlig innan-tid är så många dagar innan sista svarsdag som uppgiften kan besvaras under filtret Kommande på uppgiftssidan. Observera att alternativet Veckodag inte har Synlig innan-tid.

17. Klicka på Spara. Uppgiften vi skapat i exemplet ovan ser ut som nedan (på webben) 

Kopiera en uppgift som redan finns

1. Gå in på Min enhet - Uppgifter

2. Markera den modul som uppgiften kan tänkas ligga under, under rubriken Välj modul

3. Gå till kolumnen längst till höger, med rubriken Modulnamn (t.ex. Matsäkerhet) - Uppgifter i min enhet

4. Markera den uppgift som skall kopieras

5. Klicka på knappen Kopiera

6. Det har nu skapats en kopia av uppgiften. Du kan uppdatera den enligt önskemål genom att markera den och klicka på Visa. Observera att frekvensen och svarsalternativen kan vara låsta för redigering, detta beror på vilka inställningar den kopierade uppgiften har.

 

Uppdatera / Ändra en uppgift 

1. Gå in på Min enhet - Uppgifter

2. Markera vilken modul uppgiften tillhör i kolumnen under rubriken Välj modul

3. Gå till kolumnen längst till höger under rubriken Modulnamn* - Uppgifter på min enhet

4. Markera uppgiften som skall uppdateras och klicka på Visa

5. Uppdatera uppgiften. Detta gör du under flikarna Beskrivning och Schemaläggning, se punkt 5. respektive 13. under Lägg till uppgift från grunden om du vill veta mer. 

6. Klicka på Spara

 

Rekommenderade artiklar

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk