Följ

Så fungerar filter

Artikeln går igenom vilka filter som existerar i GetCompliant-appen samt på vilka sidor dessa finns. Artikeln visar tre exempel på filter på både en Android-enhet, iOS enhet och på webben. Filter gör det möjligt att styra vilket innehåll som skall visas. Det är inte säkert att alla filter finns tillgängliga på alla sidor i GetCompliant. 

1. Områden

2. Schemaläggning 

3. Moduler

4. Tid 

 

1. Områden

Finns på Uppgiftssidan i appen & på webben, Uppgifter (äldre stil) i appen

I högra hörnet kan du filtrera på Mina eller Alla:

Mina områden - Områden som är aktiverade på din användare i GetCompliant.

Alla områden - Samtliga aktiva områden på enheten.

Filtret finns även tillgängligt på sidan Uppgifter (äldre stil)

 

IMG_1870.PNG

 

2. Schemaläggning, finns på uppgiftssidan (äldre stil) 

Finns på Uppgifter (äldre stil), Uppgiftssidan på webben. Notera att filtret schemaläggning fasas ut ur appen och på webben under våren och kommer att ersättas en tidslinje i kommande versioner, läs mer om nyheter 2017 här

Idag - Uppgifter som har sista svarsdag idag. Det viktigaste filtret för att besvara uppgifter i GetCompliant. 

Kommande - Uppgifter som har sista svarsdag framåt i tiden, beroende på uppgiftens Synlig innan tid (hur lång tid innan uppgifterna får besvaras innan sista svarsdag, eller frekvens). Det kan vara bra att använda detta filter för registrering av lite större uppgifter som behöver mer tid och förberedelse (t.ex. en brandrond)

Öppna avvikelser - Uppgifter som besvarats med en avvikelse som ännu inte är åtgärdad. Uppgiften visas även under filtret Idag. Öppna avvikelser ligger kvar tills de åtgärdas och stängs. 

Alla - Alla uppgifter i enhetens GetCompliant totalt. Visar alltid alla uppgifter och tar inte hänsyn till om de är besvarade eller inte. Kommer alltid tillbaka vid uppdatering av sidan. Uppgifterna försvinner aldrig härifrån - oavsett hur många gånger de besvaras. Alla-filtret kan användas för att se över vilka uppgifter som finns i GetCompliant eller för att hämta upp en specifik uppgift som behöver besvaras och därmed landa på Historik-sidan (göra en Extraregistrering). 

 

Gjort idag - Uppgifter som besvarats Idag.

Förfallna Uppgifter som är förfallna (ej registrerade i tid) men fortfarande går att besvara. Uppgiften kommer fortfarande att räknas som en försening. Vilka uppgifter som är OK att besvara efter sista svarsdag styrs centralt av systemägaren (och det är därför inte säkert att du har några uppgifter här).

 


3. Moduler

Finns i appen: Uppgifter (äldre stil), Följ upp - Uppgifter, Historik (Se historik på mina uppgifter), Vår Verksamhet (Se alla uppgifter i min enhet), Uppgiftsbibliotek (Lägg till uppgifter på min enhet), 

Finns på webben:  Uppgiftssidan, Historik, Status uppgifter, Min enhet -Uppgifter, Min enhet - Processer och Rutiner

Mina modulerModuler som är aktiverade på din användare i GetCompliant.

Alla modulerSamtliga aktiva moduler i enheten.

Enskild modul - Välj vilken modul du vill se (dessa kan skilja sig åt mellan organisationer)

Observera: Var uppmärksam på vilka filter du kombinerar. T.ex: Om du använder filtret Kommande, Alla områden och Mina moduler visas inte uppgifter som tillhör en modul som din användare inte har aktiverad. Det visas heller inga uppgifter som har sista svarsdag idag eftersom filtret Kommande inte inkluderar dessa uppgifter.

 

4. Tid

Finns i appen: Följ upp (översikt), Följ upp - Uppgifter, Följ upp - Formulär, Följ upp - Historik, Se historik på mina uppgifter

Finns på webben: Historik, Status - Uppgifter, Status - Formulär

På flera av sidorna i GetCompliant kan du filtrera efter hur lång period du vill se uppgifter för. Detta kan vara en vecka tillbaka, en månad tillbaka, ett år, eller mer eller en anpassad period. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk