Följ

Om dina uppgifter inte syns på uppgiftssidan

Om uppgifterna inte visas på uppgiftssidan kan det bero på följande orsaker:

1.  Processen har inaktiverats. Alla uppgifter är kopplade till processer som bestämmer vilket innehåll som finns i er egenkontroll. Inaktiveras processen inaktiveras därför också uppgifterna. Vid aktivering av processerna kommer också uppgifterna tillbaka. Här kan du läsa mer om hur processerna inaktiveras / aktiveras.

2. Uppgifterna är redan besvarade och syns då inte längre på uppgiftssidan i webben. I appen syns däremot de besvarade uppgifterna under hela dagen.

3. Sidan med uppgifter laddas inte. Det kan bero på att appen eller webben har tappat kontakt med nätverket. Testa att inaktivera / aktivera nätverket och testa igen. Testa också att logga ut/in.

4. Om appen inte är uppdaterad till den senaste versionen kan det bidra till at den inte fungerar som väntat. Uppdatera appen till den senaste versionen och testa att ladda sidan med uppgifter igen.

5. Uppgifterna har fel inställning och dag de skall besvaras. Se över uppgifternas inställning och att dagarna är rätt.

6. Användaren har inte den modulen eller området som uppgiften tillhör. Se över användarinställningarna för att säkerställa att det stämmer. Det går även att se till att man ställer in så att man ser alla uppgifter på uppgiftssidan. 

 

Kontroller att allt stämmer och kontakta supporten om det fortfarande inte skulle fungera.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk