Följ

Om du upplever att dina svar inte sparats när du besvarat dem

Läs denna artikel med tips om du upplever att:

 • svar inte lagras på de uppgifter du har besvarat
 • uppgifter som inte försvinner
 • uppgifter inte dyker upp som väntat och att de då blir obesvarade i efterhand

Som ett resultat av detta visar veckorapporten lägre genomförandegrad än önskat och det är ju såklart inte så kul. Vi har nedan skrivit ner vad du kan göra för att minska risken för att det skall bli/vara på det sättet:

 

 • Var noggrann med vilka filter du använder i systemet. Är sista svarsdatum på en uppgift tisdagar och du loggar in på tisdagen, men står på filtret "Kommande" - då syns inte dina uppgifter eftersom detta filter endast visar framtida uppgifter och inte dagens. Så var noggrann med vilka filter du använder. Läs mer om filter här
 • Använd inte "alla"-filtret om det inte är så att du vill göra en extraregistrering, Du klarar dig bra med "Idag" och "Kommande". "Alla"-filtret visar alltid alla uppgifter oavsett om de är besvarade eller inte. Det kan vara lite förvirrande (är uppgifterna verkligen besvarade?" kanske man tänker, men jo - det är de). Detta kan också förklara varför uppgifter inte försvinner när du besvarat dem. Läs mer om Alla filtret här. 
 • Uppdatera appen till den senaste versionen för att alltid ha en version där buggfixar är fixade och nya funktioner läggs till. Har du inte den senaste versionen kan det påverka att du inte ser dina uppgifter, så det är av största vikt att den är uppdaterad.  Obs: Notera att är du inte tillräckligt med lagringsplats i telefonen / plattan kan dina automatiska uppdatering av appar sluta fungera. Se därför till att ha både minne och automatiska uppdateringar igång, så sköter uppdateringen sig själv.
 • Uppdatera sidan du är inloggad på. Ibland när man inte använder appen på ett tag, kanske timme eller t.om. dag/ar, då kan appen visa gammal information om du inte uppdaterar sidan du står på. Rekommendationen är att uppdatera sidan du är inne på i appen (t.ex dra sidan neråt så den tänker lite), så hämtar den ner senaste statusen i systemet.
 • Kontrollera nätverket. Du måste vara uppkopplad mot wifi (webben och appen) eller använda mobildata på telefonen (appen) för att kunna använda systemet. Om du får felmeddelande och blir osäker om uppgifterna är besvarade - kolla på "historiksidan" och se om dina svar är lagrade. Är de där så är uppgiften besvarad.

 

 • Användarinställningar. Tänk på att vid användningen "Mina områden" och "Mina moduler" så kräver det att man har rätt användarinställningar för att vara säker på att besvara alla sina uppgifter under dessa två filter. Saknar ett butiksområde på dina användare, då syns det heller inte på "Mina"-filterna i systemet. Då är risken att uppgifterna trillar mellan stolarna och ingen besvarar dem. Kolla gärna på "Totalt i butiken X" för att hålla koll på att det är 0 uppgifter kvar att besvara innan stängning. Tänk på! Uppgifter som har tilldelats en användare personligt på uppgiftsnivån så syns inte för andra användare i butiken (alltså inte mer inställningarna "Alla områden" och "Alla moduler").

 

 • Observera att "Förfallna" inte är aktiverad / fungerar för din enhet. Det innebär att man inte kan kontrollera att man inte har missat några uppgifter genom att kolla under "förfallna". Bäst av allt är att kolla på "Totalt på enheten idag" och kontrollera att den är "0".

 

 • När du besvarar uppgifterna på webben - se då till att de verkligen sparas och speciellt vid dokumentation av svar som kräver text eller siffror (d.v.s. inte bara ja/nej), klicka på "enter" eller pricken intill svarsalternativet. Uppgiften skall vara överstruken och grå för att räknas som besvaras och få ett lagrat svar. Om den inte blir överstruken och grå innebär det att uppgiften inte är besvarad.

 

OBS! Använd webben om du upplever att appen inte fungerar som den skall.

Vänligen kontakta supporten omgående om något upplevs som fel. Ju snabbare, desto bättre och mer effektiv support.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk