Följ

Hantera öppna formulär

I denna artikel finns information hur hur du redigerar ett redan öppet formulär. Grundläggande information om hur du besvarar formulär finns under avsnittet Besvara formulär. Artikeln går igenom hur du gör följande på webben och i appen:

1. Byt namn på ett formulär

2. Ändra svar på en uppgift i ett formulär

3. Radera ett formulär

4. Slutföra ett formulär

5. Öppna ett slutfört formulär

 

WEBBEN

  • Du hittar alla formulär i huvudmenyn under Formulär
  • Du går in på ett öppet formulär genom att markera det (klicka i cirkeln framför så att den blir grön) och klicka på Visa
  • Tänk på att det enbart är den person som startat formuläret som kan radera, slutföra eller byta namn på formuläret. Alla kan däremot alltid besvara uppgifter i ett öppet formulär. 

 

 

1. Byt namn på ett formulär

1. Markera "pricken" framför formuläret och klicka på Visa

2. Ändra namn genom att skriva i ett nytt namn i den översta rutan (se bilden)

3. Klicka sedan på Spara och gå ut ur formuläret genom att klicka på Tillbaka

 

2. Ändra svar på en uppgift i ett formulär

1. Markera "pricken" framför formuläret du vill göra ändringar i och klicka på Visa

2. Du ser alla svar som angetts tidigare i grått under uppgiften.

3. För att ersätta det gamla svaret anger du bara ett nytt svar på uppgiften. Genom att fylla i ett nytt svar ersätts det gamla svaret. 

4. Klicka sedan på Spara och gå ut ur formuläret genom att klicka på Tillbaka

 

3. Radera ett formulär

1. Markera "pricken" framför formuläret du vill göra ändringar i och klicka på Visa

2. Knappen Radera högst upp blir nu aktiv, och du kan klicka här för att radera formuläret. Du kan inte få tillbaka ett raderat formulär, så se till att du tar bort rätt formulär!

Det går inte att radera Slutförda formulär, utan dessa måste i sådana fall öppnas först. 

Obs! Om Radera knappen inte blir grön innebär det att någon annan användare skapat formuläret, och då kan du inte radera det. Be användaren som skapat formuläret att radera det. Har du inte möjlighet att kontakta användaren som skapat formuläret kan supporten hjälpa dig. 

 

4. Slutföra ett formulär

1. Markera formuläret genom att klicka på cirkeln framför (så att den blir grön). Klicka på Visa för att gå in i formuläret.

2. För att slutföra formuläret, klicka på Slutför. Formuläret är nu stängt och du kan inte redigera eller radera formuläret längre, så se igenom att allt är besvarat och färdigt innan du slutför ett formulär. 

 

5. Öppna ett slutfört formulär

1. Markera formuläret genom att klicka på cirkeln framför (så att den blir grön). Klicka på Visa för att gå in i formuläret.

2. Klicka på Öppna för att öppna upp formuläret. Blir Öppna-knappen inte grön när du drar muspekaren över den så har din användare inte behörighet att öppna formuläret. 

Obs! De flesta användare har inte behörighet att öppna slutförda formulär. Kan du inte öppna ett slutfört formulär kan du kontakta en ansvarig inom din organisation eller GetCompliant support som kan hjälpa dig.

 

APPEN

Du kommer direkt in på Uppgiftssidan när du loggar in i appen. Klicka på Formulär för att se alla formulär ni har tillgängliga på enheten. Du hittar annars formulär under huvudmenyn  i menyvalet Hem. 

För att redigera ett pågående formulär:

1. Klicka på den typ av formulär du vill redigera (t.ex. Butiksbesök)

IMG_1885.PNG

2. Klicka på Pågående Butiksbesök för att redigera i ett öppet formulär, och på Slutförda Butiksbesök om du vill öppna ett slutfört/stängt formulär

3. Välj sedan det formulär du ska redigera i listan av formulär (antingen är formulären namngivna eller så hittar du dem genom datum de är skapade)

 

 

IMG_1887.PNG   


1. Byt namn på ett formulär

Det går inte att byta namn på ett formulär i appen. Formuläret blir automatiskt döpt efter datum skapat samt formulärstyp. 

 

2. Ändra svar på en uppgift i ett formulär

Du går in i formuläret och går sedan in på den/de uppgifter du vill ändra och skriver i ett nytt svar. Detta fungerar alltså på samma sätt som när du besvarar ett formulär för första gången, och det nya svaret ersätter det gamla.

 

3. Radera ett formulär

1. Gå in på formuläret

2. Klicka på Radera

Du kan inte få tillbaka ett raderat formulär eller den dokumentation som gjorts, så se till att du tar bort rätt formulär!

Det går inte att radera Slutförda formulär, utan dessa måste i sådana fall öppnas först. 

 

IMG_1888.PNG

Obs! Om knappen Radera inte dyker upp innebär det att någon annan användare skapat formuläret, och då kan du inte radera det. Be användaren som skapat formuläret att radera det. Har du inte möjlighet att kontakta användaren som skapat formuläret kan supporten hjälpa dig. 

 

4. Slutföra ett formulär

1. Gå in på formuläret genom att klicka på det

2. Klicka på Slutför och bekräfta

Formuläret är nu stängt och du kan inte redigera eller radera formuläret längre, så se igenom att allt är besvarat och färdigt innan du slutför ett formulär. 

 

5. Öppna ett formulär 

1. Gå in på  det stängda formuläret genom att välja Slutförda "formulärtyp" och välj sedan i listan vilket formulär som ska öppnas

2. Klicka på Återuppta för att öppna upp formuläret. Finns inte Återuppta-knappen så har din användare inte behörighet att öppna formuläret. 

Obs! De flesta användare har inte behörighet att öppna slutförda formulär. Kan du inte öppna ett slutfört formulär kan du kontakta en ansvarig inom din organisation eller GetCompliant support som kan hjälpa dig.

Tänk på att olika organisationer kan ha olika regler för att öppna slutförda formulär. Har du slutfört ett formulär av misstag så kan det vara bra att höra av dig till en ansvarig för att se om det är ok att öppna upp formuläret och redigera. 

IMG_1890.PNG 


Rekommenderade artiklar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk