Följ

Exportera historik till Excel

Här finns information om hur man kan exportera en rapport över gjorda registreringar för en eller flera enheter under en vald tidsperiod och för en eller flera moduler. Detta görs på webben via Historiksidan eller Statussidan beroende på vilken typ av information som ska exporteras. Observera att det går endast att exportera till Excel via webben (datorn). 

 

Statussidan - Uppgifter

Det finns två rapporter att exportera för schemalagda uppgifter på Statussidan - Uppgifter: 

1. Exportera Översikt

2. Exportera Registreringar

Såhär exporterar du en rapport på Statussidan -Uppgifter:

1. Logga in på webben

2. Gå in på Status och välj Uppgifter

3. Om du ska exportera data för flera enheter: Filtrera vilka enheter du vill se utfallet för under Enhetsgrupp typ, Enhetsgrupp och/eller Välj enhet 

4. Filtrera tidsperiod, antingen förvald eller välj själv 

5. Välj en, flera eller alla moduler

6. När du specificerat vad rapporten ska visa klickar du på Exportera Översikt/Registreringar (exporteras till Excel). Nedan följer information om vad de olika valen av rapporter innehåller. 

7. Du kan nu hantera rapporten i Excel genom att t.ex. filtrera på endast de uppgifter du är intresserad av. 

 Bilden nedan visar inställningar för export till excel för uppgifter som tillhör modulen Säker mat en månad tillbaka.

1. Exportera Översikt

Denna rapport visar samma information som Statussidan, sammanfattat i en lista på enheter. Observera att registreringar endast visas då de förfallit (för mer information om detta, se artikeln Statussidan i GetCompliant). 

Rapporten som visas ger en översikt över alla valda enheter under den valda perioden för de valda modulerna. Den visar:

 • Enhet - Vilken enhet datan gäller
 • Totalt utfall under vald period - Total genomförandegrad för enheten under vald period i %
 • Gjorda i tid - Andel uppgifter registrerade i tid på enheten
 • Utan avvikelse - Andel uppgifter registrerade utan Öppen avvikelse på enheten
 • Totalt antal uppgifter under vald period - Totalt antal uppgifter enheten haft att registrera under vald period
 • Antal uppgifter gjorda i tid - Antal uppgifter som registrerats innan förfallodatum
 • Antal uppgifter utan avvikelse - Uppgifter som registrerats utan Öppen avvikelse på enheten 

 

2. Exportera Registreringar

Rapporten innehåller information om alla uppgifter under den valda perioden, på valda enheter och för valda moduler. 

Denna rapport innehåller mer information än Statussidan. För information om vad rapporten innehåller, se rapporten Exportera för Historiksidan nedan. Skillnaden mellan rapporterna är att det går att välja längre perioder på Statussidan, men Historiksidan visar för endast en vecka. 

 

Statussidan - Formulär

Det finns två rapporter att exportera för schemalagda uppgifter på Statussidan - Formulär:

1. Exportera Översikt

2. Exportera Registreringar

Såhär exporterar du en rapport på Statussidan -Formulär:

1. Gå in på Status och välj Formulär

2. Filtrera vilka enheter du vill se utfallet för under Enhetsgrupp typ, Enhetsgrupp och/eller Välj enhet

3. Filtrera tidsperiod, antingen förvald eller välj själv 

4. Filtrera efter en, flera eller alla formulärtyper

5. Filtrera efter formulärens status. Du kan välja Öppna, senaste, endast senaste avslutade eller endast avslutade. 

6. När du specificerat vad rapporten ska visa klickar du på Exportera Översikt/Registreringar (exporteras till Excel)

7. Du kan nu hantera rapporten i Excel genom att t.ex. filtrera på endast de uppgifter du är intresserad av. 

 

 

1. Exportera Översikt

Denna rapport visar samma information som Statussidan, sammanfattat i en lista på enheter. 

Rapporten som visas ger en översikt över alla valda enheter under den valda perioden för de valda formulären med vald status. Den visar:

 • Enhet - Vilken enhet formuläret skapats på
 • Formulär - Namn på formuläret (angett av den som skapade eller automatiskt)
 • Tillstånd - Status på formuläret
 • Datum - Vilket datum formuläret skapades
 • Uppgifter - Totalt antal uppgifter i formuläret
 • Besvarade - Registrerade/gjorda uppgifter i formuläret
 • Avvikelser - Antal öppna avvikelser som registrerats
 • Öppna avvikelser - Antal Öppna avvikelser som fortfarande är öppna (inte stängts av enheten)
 • Max poäng - Maximala poängen som kan fås på detta formulär
 • Poäng - Poäng som erhållits av enheten

 

2. Exportera registreringar

Rapporten innehåller information om alla formulär för den valda perioden, valda enheter, valda formulärtyper och vald formulärsstatus. Denna rapport innehåller mer information än Statussidan. Kontakta supporten för mer information. Nedan följer en kort sammanfattning:

Var - När och på vilken enhet uppgiften besvarades

Vem - Information om användaren som registrerade

Uppgift - Information om uppgiften

Svar - Svar som angetts, kommentarer och eventuella bilagor. 

Avvikelse - Om någon uppgift registrerats som avvikelse eller är försenad, samt om avvikelsen är öppen. 

Åtgärd - Om någon uppgift är en avvikelse eller öppen avvikelse finns information om eventuella åtgärder här

Formulär Uppgift Info - Information om formuläret

 

Historiksidan

 På Historiksidan finns en möjlig export. 

Såhär exporterar du en rapport på Historiksidan:

1. Gå in på Historik

2. Välj önskad vecka efter veckonummer

3. Filtrera vilken enhet du vill se utfallet för under Välj enhet

4. Filtrera efter modul, en, flera eller alla. 

5. Filtrera efter registreringsdag eller förfallodag (registreringsdag är standard)

6. Filtrera efter uppgifter; du kan välja Alla, Endast besvarade, Endast avvikelser och Endast förfallna

7. När du specificerat vad rapporten ska visa klickar du på Exportera (exporteras till Excel)

7. Du kan nu hantera rapporten i Excel genom att t.ex. filtrera på endast de uppgifter du är intresserad av. 

 

Exportera

Rapporten innehåller information om alla registrerade uppgifter under den valda veckan. Denna rapport innehåller mer information än Historiksidan. Kontakta supporten för mer information. Nedan följer en kort sammanfattning: 

Exporten är uppdelad enligt följande:

Var - När och på vilken enhet uppgiften besvarades

 

Vem - Information om användaren som registrerade

Uppgift - Information om uppgiften

Svar - Svar som angetts, kommentarer och eventuella bilagor. 

Avvikelse - Om uppgiften registrerats som avvikelse eller är försenad, samt om avvikelsen är öppen. 

Åtgärd - Om uppgiften är en avvikelse eller öppen avvikelse finns information om eventuella åtgärder här

Obligatorisk Uppgift Info - Om uppgiften är obligatorisk och vilken modul den tillhör

 

Tips! Det går också att gå till sidan Status och därefter Uppgifter för att exportera uppgifter och svar. På denna sidan går det att anpassa vilken tidsperiod som skall följa med i exporten. På så sätt går det att få med längre tidsperiod än bara en vecka.

 

Kom ihåg att du även med hjälp av inbyggda funktioner i Excel enkelt kan filtrera den information du vill ha i ditt dokument. Behöver du hjälp med innehållet i formulären, kontakta supporten. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk