Följ

Min uppgift genererar en avvikelse fastän svaret är rätt, varför?

Den vanligaste förklaringen till att uppgiften genererar en avvikelse trots att svaret är positivt beror på att det har blivit fel när uppgiften lades till i GetCompliant. Om uppgiften är kopierad och sedan ändras, är det risk att man tar bort en "standardinställning" som inte går att påverka.

 

Exempel

1. Du vill lägga till en uppgift om att kolla köttkylen i enheten, men en maxgräns på +4°C.

2. Du kopierar en befintlig uppgift, t.ex.:"Vad är temperaturen på grönsakskylen (max +8°C)?"

3. Ändra namn på uppgiften till ""Vad är temperaturen på köttkylen (max 4°C)?"

Här uppstår felet p.g.a. att det inte går att bara ändra namn på uppgiften, eftersom även förinställda svarsalternativ följer med. Det brukar vara OK då det ofta är "ja" och "nej" svar, men just gällande temperaturkontroller går det inte att ändra rakt av.

 

Så gör du istället

Infoga en uppgift från biblioteket som heter "0-4°C" eller kopiera en befintlig uppgift med samma temperatur.

Obs! Om det är en centralt inlagd uppgift som detta problem uppstår på, kontakta gärna supporten direkt. Då har uppgiften blivit felaktigt inlagd centralt och ändringen behöver göras av en central administratör. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk