Följ

Introduktion till de centrala sidorna

Här kan du läsa mer om hur verksamhetens fysiska aktörer (enheter och användare) och innehållet i GetCompliant (processer och rutiner samt deras innehåll i form av schemalagda uppgifter och formulär) fungerar. Vill du veta hur du administrerar något av nedanstående så finns den informationen i avsnittet Anpassning av hela kedjan

 

Moduler, Processer och Rutiner

Innehållet i GetCompliant sorteras i moduler. Modulerna kategoriserar uppgifter utefter ansvarsområden/kravställning, som t.ex. Brandskydd, Drift, Matsäkerhet och Arbetsmiljö.

Modulerna har i sin tur en eller flera processer under sig. Vilka processer som finns aktiva på en enhet styr vilka uppgifter som dyker upp på uppgiftssidan för enheten. Det kan t.ex. finnas en process som heter Matsäkerhet Bas, Drift Bas o.s.v. för varje modul, eller så finns flera processer för enheter med olika verksamheter (t.ex. Restaurang, Café, Varmhållning, Bageri etc.).

Alla processer har Rutiner kopplade till sig. Det är genom rutinerna som frågebatteriet varieras mellan enheter genom att aktivera/inaktivera processer. Bilden nedan visar ett exempel på två processer, där en har några ytterligare rutiner kopplade till sig. 

Genom att lägga till uppgifter för varje rutin skapas ett uppgiftsbibliotek för respektive rutin. Dessa uppgifter ligger till grund för uppgifterna på enheterna, där varje enhet med aktuell rutin aktiv får de uppgifter som ligger under denna. 

Förutom de schemalagda uppgifter som ligger under rutinerna så finns även formulär, som inte är kopplade till en specifik rutin utan finns att hämta på sidan Formulär. 

 

Enheter och Enhetsgrupper

De fysiska butikerna, restaurangerna, köken etc. representeras i GetCompliant i form av Enheter. Varje enhet har den uppsättning uppgifter och områden som bestämts centralt. Vilka uppgifter som är aktiva bestäms av de processer och är aktiverade på enheten (notera dock att vissa kedjor kanske har en process per modul vilket gör att alla enheter får samma centralt upplagda frågebatteri). Varje enhet kan även (om detta är tillåtet inom kedjan) skapa egna, lokala uppgifter samt byta namn på centrala uppgifter för att anpassa GetCompliant lokalt efter behov. De lokala användare som arbetar på varje enhet läggs till på varje enhet separat. 

Enheterna sorteras under Enhetsgrupper, där en eller fler enheter ingår i varje enhetsgrupp (upp till alla enheter i kedjan). En enhet kan ingå i flera enhetsgrupper, vilket gör att man kan ha flera olika valbara alternativ för att sortera enheterna. 

Enhetsgrupperna tilldelas användare för att bestämma vilka enheter de ska ha tillgång till, samt för att kunna sortera information i rapporter utefter t.ex. land, geografisk region eller annan valbar information. 

 

Användare och Roller

Alla medarbetare som ska ha tillgång till mer än en enhet kallas för Centrala Användare. Centrala användare kan ha tillgång till allt från en enhet till alla enheter i kedjan. Centrala användare kan tilldelas en eller flera enhetsgrupper eller individuella enheter, vilket styr både vilka enheter de ser när de loggar in samt vilka enheter de får information om i rapporter. 

Beroende på vilken behörighet en användare ska ha i GetCompliant kan användaren tilldelas olika Roller. Vilka roller som finns tillgängliga bestäms centralt för kedjan. Rollerna kan inkludera allt ifrån att enbart se rapporter för utförda uppgifter, till att kunna utföra alla administrativa åtgärder som är möjliga i GetCompliant. 

 

Områden, Uppgifter och Formulär 

Schemalagda uppgifter är uppgifter som dyker upp i GetCompliant efter en bestämd frekvens och måste besvaras inom en viss tidsperiod. Detta kan vara allt från dagligen till en gång om året.

Områden delar in uppgifterna inom varje modul och rutin efter hur eller var de ska genomföras. Områdena är till skillnad från rutinerna synliga för användare på uppgiftssidan och kan därför användas till att guide vad för typ av uppgift det är. Exempelvis kan områden vara indelade efter fysiska områden i en butik (t.ex. kolonial, frukten) eller så kan de ange när uppgifter ska besvaras (Öppning, Stängning o.s.v.). De kan även ange vad för typ av uppgift som kommer, (t.ex. "Kollas ofta", "Månatliga uppgifter" o.s.v.). 

uppgiftssidan ser användare först de områden som delar in de schemalagda uppgifterna. På så sätt kan arbetet delas upp beroende på t.ex. ansvarsområde eller tid på dagen. 

När användaren valt ett område att registrera i syns de uppgifter som finns att göra under området för dagens datum eller ett annat valt kommande datum. Notera att bilderna visar den nya uppgiftssidan. 


Formulär är checklistor som kan öppnas och besvaras av användare när som helst. De består av en lista med uppgifter som kan poängsättas och formulären skapas centralt och ser därmed likadana ut för alla enheter. Alla formulär finns i en lista på formulär-sidan, och går att sortera efter datum, poäng, status m.m. för rapportering. 

formulärsidan ser användaren alla tillgängliga formulär samt hur många versioner av formuläret som finn öppna eller stängda på enheten. För att registrera ett formulär klickar användaren på aktuellt formulär.  Användaren kan skapa ett nytt formulär eller fortsätta att registrera i ett öppet formulär. På så sätt kan formulär antingen registreras direkt, t.ex. en besöksrapport, eller så kan ett visst antal uppgifter registreras per dag under t.ex. en månad.  

 

Rekommenderade artiklar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk