Följ

Följa upp formulär

Artikeln beskriver hur du följer upp en eller flera enheters slutförda formulär. Du kan följa upp detta både via webben och appen. 

 

Webben

1. Logga in på webben 

2. Gå till Status och välj alternativet Formulär

 

3. I kolumnen längst till vänster går att filtrera efter valfri tidsperiod, modul (en eller flera) enhet/enhetsgrupper för att välja vilka formulär som ska visas. Vilka enheter/enhetsgrupper som går att välja mellan beror på vilka rättigheter användaren har. Om du är en så kallad lokal användare tillhör du en enhet, då är det endast den enhetens formulär du kan se. 

4. Sidan visar dig följande uppgifter för formulären; 

 • Vilken enhet formuläret registrerats på
 • Namnet på formuläret
 • Status (Öppet eller Stängt)
 • Datum formuläret registrerades på senast
 • Totalt antal uppgifter i formuläret
 • Gjorda uppgifter i formuläret
 • Antal avvikelser som registrerats
 • Antal avvikelser som fortfarande ligger öppna
 • Maxpoäng
 • Poäng som erhållits för det aktuella formuläret

5. För att få veta mer om ett specifikt formulär klickar du på det. Du får upp ett fönster med alla svar, kommentarer och eventuella bilder. Du kan även skriva ut detta fönster genom att klicka på Skriv ut

Appen

I appen har du två alternativ för att följa upp formulär. 

Följ upp formulär (Översikt)

1. Logga in på appen

2. Gå till huvudmenyn 

3. Välj alternativet Översikt (under Följ upp). Denna sida visar dig Genomförandegrad, Total poäng samt Antal Stängda för alla dina enheter. För att följa upp formulär är det Total Poäng samt Antal stängda du använder dig av. 

 4. Välj en tidsperiod högst upp på sidan. Information om gjorda formulär syns så fort du väljer en tidsperiod under vilken enheten/enheterna gjort några formulär. Tänk på att Översikten kan visa information om formulär från gårdagen och bakåt. Information från dagens datum syns alltså inte

 • Total poäng visar den totala poängen för de gjorda formulären under perioden (tänkt på att inte alla formulär har poängsystem)
 • Antal stängda visar information om hur många Stängda (d.v.s. avslutade) formulär som gjorts. Här finns även information om antal avvikelser som skapats i formulären. 

5. Klicka på ett av alternativen ovan för att få mer information

Följ upp formulär (Formulär)

1. Logga in på appen

2. Gå till huvudmenyn 

3. Välj alternativet Formulär (under Följ upp). Sidan visar dig information om Öppna och Stängda formulär enligt hur du valt dina filter. 

Filtrera: 

4. Du kan filtrera sidan enligt period, en eller flera enheter samt status (öppna eller avslutade)

Sortera:

5. Vill du sortera informationen på sidan klickar du på Sortera enligt. Du har samma sorteringsval som på webben (se ovan eller se bild). Du kan sortera i fallande eller ökande ordning. På bilden är formulären sorterade enligt datum i fallande ordning. Klickar du en gång till på alternativet (t.ex. Datum som på bilden) sorteras de istället i ökande ordning. 

6. Klickar du på kartikonen  kan då få en överblick över dina enheter enligt koordinater

 

Rekommenderade artiklar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk