Följ

Revidering av egenkontrollen

Artikeln berättar hur du kan gå tillväga för att revidera din egenkontroll. 

 

1. Se till att de rutiner som ska efterföljas finns uppdaterade i GetCompliant. Detta kan t.ex. innebära att ni har uppdaterade dokument för verksamhetsbeskrivning, myndighetsdokument m.m. Alla era dokument finns samlade på sidan Processer och rutiner

  • Läs mer om hur du hittar rutiner och dokument här
  • Läs mer om hur du uppdaterar dokument här och här

2. Se till att rutinerna efterlevs i GetCompliant. Detta gör du genom att se till att ni har de uppgifter som bör täckas för varje rutin. Anpassning av uppgifter sker på sidan Uppgifter

  • Läs mer om hur du lägger till/ändrar uppgifter här
  • Läs mer om hur du tar bort uppgifter här 

3. Säkerställ att det finns användare som kan efterfölja rutinerna i praktiken i GetCompliant. Detta innebär att det ska finnas användare som får uppgifterna att besvara när de loggar in. Anpassning av användare sker på sidan Användare

  • Läs mer om att anpassa användare här

 

Därmed har ni sett över steget från rutin till besvarad uppgift i GetCompliant. Sammanfattat så bör ni alltså ha aktuella dokument för varje rutin som berättar hur denna rutin ska efterlevas. Därefter ska uppgifterna i egenkontrollen överensstämma med vad som ska efterlevas för varje rutin. Det sista steget är att se till att det finns någon som är ansvarig för att besvara uppgiften och som därmed ser till att rutiner efterlevs varje dag, i butik! 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk