Följ

Exempel på tilldelning av enheter för centrala användare

Artikeln berättar hur tilldelning av enheter skapar ett unikt användarkonto för centrala användare i GetCompliant. Tilldelning av enhetsgrupper styr vilka enhetsgrupper samt vilka enheter användaren har tillgång till samt får rapporter för. 

Tilldelning av enheter sker via sidan Min Kedja - Användare. För mer information om hur du anpassar centrala användare i GetCompliant, se här

 

Tilldelning av enheter

Vilka enhetsgrupper kedjan har och vilka enheter som är kopplade till dessa styrs på sidan Min Kedja - Enhetsgrupper. Hur du administrerar denna kan du läsa om här.

Enhetsgrupper kan innehålla en eller flera enheter. Med hjälp av att skapa flera typer av Enhetsgrupper kan kedjan delas upp i t.ex. länder, regioner, eller andra ansvarsgrupper som man väljer helt själv. En enhet kan vara kopplad till flera sådana typer av enhetsgrupper. På så sätt kan man ge användare helt egen-anpassade ansvarsgrupper som denna ser när den loggar in samt får sina rapporter för. Nedan ges ett exempel på hur man med hjälp av olika enhetsgrupper kan ge en användare ansvar för flera områden. 

  • Användare 1 är ansvarig för den geografiska regionen Svealand

Genom att skapa enhetsgruppen Svealand, där alla enheter i Svealand ingår, kan användare 1 tilldelas dessa enheter och få rapporter som endast angår dessa enheter. Användaren kan även gå in på alla enheter i denna enhetsgrupp för att se vad som sker på en specifik enhet. 

  • Användare 2 är ansvarig för alla enheter med kök i hela Sverige

Genom att skapa enhetsgruppen Enheter med kök, där alla enheter i Svealand ingår, kan användare 1 tilldelas dessa enheter och få rapporter som endast angår dessa enheter. Användaren kan även gå in på alla enheter i denna enhetsgrupp för att se vad som sker på en specifik enhet.

  • Användare 3 är ansvarig för hela Sverige, men vill också kunna få rapporter på enbart enheter i Svealand eller enbart enheter med kök

Användaren blir tilldelad alla enhetsgrupper. Användaren har då tillgång till rapporter för alla enheter, men kan även filtrera på de skapade enhetsgrupperna Svealand, Enheter med kök samt andra eventuella enhetsgrupper.  

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk