Min Enhet

Artiklarna i detta avsnitt beskriver hur anpassning av en enhet fungerar, även kallat "lokal" anpassning. Ändringarna som görs på en enhet slår endast igenom på denna, inga ändringar påverkar övriga enheter i kedjan.