Gör

Här kan du läsa mer om utförande i Getcompliant, det vill säga hur du gör (besvarar) ett formulär samt schemalagda uppgifter.