Följ upp

Här kan du läsa mer om hur du följer upp din enhet med hjälp e-post samt statussidan och historiksidan i GetCompliant. Det går också att exportera all data till excel för vidare uppföljning. Du kan följa upp din enhet i appen, via webben och e-post.