Anpassning av hela kedjan

Artiklarna beskriver hur anpassning av kedjan görs i GetCompliant. Ändringar här kan slå igenom i alla enheter i kedjan (beror på vilken aktivitet som utförs).