Följ upp

Här kan du läsa mer om hur du följer upp vad som gjorts i dina enheter i GetCompliant. Det vill säga, hur du följer upp gjorda formulär, schemalagda uppgifter samt får rapportering om detta. Du kan följa upp dina enheter i appen, via webben och e-post. Det går också att exportera all data till Excel för vidare uppföljning.